Formel D

Prohlášení o ochraně osobních údajů


Při využívání našich služeb můžete být požádání o poskytnutí svých osobních údajů. Odpověď na tyto otázky je volitelná. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá. Chceme vás proto informovat o zabezpečení dat v naší společnosti. Samozřejmě splňujeme právní požadavky na zabezpečení dat (BDSG) dle německého telekomunikačního zákona (TMG) a další požadavky na zabezpečení dat.

Své osobní údaje nám můžete bez obav svěřit! Při přenosu k nám jsou šifrovány digitálními bezpečnostními systémy. Naše webové stránky jsou technickými prostředky chráněny proti poškození, zničení nebo nepovolanému přístupu.

Předmět ochrany osobních údajů

Předmětem ochrany jsou osobní údaje. Dle § 3, odst. 1 BDSG se jedná o konkrétní informace týkající se osobních nebo existujících vztahů konkrétní nebo dohledatelné fyzické osoby. Do této kategorie spadají např. jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa nebo telefonní číslo, ale také uživatelská data jako je IP adresa.

Všeobecné informace o ochraně osobních údajů

(1) Pokud navštívíte webovou stránku skupiny Formel D nebo si z ní stáhnete data, budou námi informace o tomto postupu uloženy a zpracovány. Tento proces je anonymní. Změna informací, které nám o své identitě poskytnete, není možná.

(2) Ukládají se následující položky: vaše IP adresa, datum a čas vašeho požadavku na stránku, požadovaná stránka a název stahovaného souboru, případně množství přenesených dat, pokud byly přístup/stahování úspěšné.

(3) Tyto informace nejsou využívány ke komerčním účelům. Hodnocení slouží výhradně ke statistickým účelům a zkvalitnění naší nabídky na internetu. Za tímto účelem vytvoříme uživatelský profil založený na pseudonymu. Souvislost mezi osobou skrytou za pseudonymem a použitím dat nebude vytvořena. Po použití budou data vymazána. Žádná data se neukládají trvale. Se shromažďováním, uložením a zpracováním těchto dat můžete kdykoli vyjádřit svůj nesouhlas.

(4) S výjimkou implementace Google Analytics za účelem analýzy vašeho uživatelského chování jsou vaše údaje využívány pouze námi. Nedochází k žádným přenosům ke třetím osobám. Konkrétní informace o Google Analytics najdete v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů.

(5) Při sběru a ukládání dat využíváme tak tzv. cookies. Cookies jsou malé datové balíčky, které váš prohlížeč ukládá dle vašich specifikací. Nejsou nijak škodlivé. Neobsahují žádné viry a neumožňují nám, abychom vás sledovali. K tomuto účelu se používají dva typy cookies. Dočasné cookies se z vašeho prohlížeče po uzavření vymažou (cookies relace). Trvalé cookies se ukládají na delší dobu. Tento typ cookies umožňuje, aby vás webová stránka při další návštěvě opět poznala. Pomocí cookies je možné pochopit vaše uživatelské chování s ohledem na výše uvedené účely a v příslušném kontextu. Měly by zároveň sloužit k optimalizaci procházení našich webových stránek. I tato data shromažďujeme pouze v anonymní formě pod pseudonymem. Svůj internetový prohlížeč můžete nastavit tak, aby bránil ukládání cookies nebo mazal dříve uložené cookies.

Rozsah shromažďování a ukládání dat

V obecné rovině nevyžaduje použití naší webové stránky poskytnutí osobních údajů. V některých případech však může poskytování našich služeb vyžadovat uvedení těchto údajů. To platí pro zasílání informačních materiálů nebo objednaného zboží nebo při odpovídání na konkrétní dotazy.

Využíváte-li našich služeb, nebo pokud vám zasíláme zboží, shromáždíme a uložíme vaše osobní údaje pouze v rozsahu nezbytném pro poskytnutí služeb nebo splnění smlouvy. Za tímto účelem může být nutné sdílení vašich osobních údajů se společnostmi, které se na poskytování služeb nebo plnění smlouvy podílejí. Do této skupiny patří např. přepravní nebo jiné společnosti.

Po splnění smlouvy jsou vaše údaje uzamčeny a v souladu s daňovým a obchodním právem vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich jiným použitím nebo uložením.

Pokud jste se přihlásili k odběru našeho newsletteru e-mailem, použijeme vaši e-mailovou adresu k našim vlastním propagačním účelům po dobu plnění smlouvy tedy do okamžiku, kde odběr odhlásíte.

Shromažďování dat s využitím Google Analytics

Naše webová stránka využívá Google Analytics, analytickou webovou službu, poskytovanou společností Google inc. Google Analytics využívá tzv. soubory cookies. Účelu je dosaženo prostřednictvím textových souborů uložených ve vašem počítači a využívaných k analýze vašeho používání webových stránek. Shromažďují se informace např. o operačním systému, prohlížeči, vaší IP adrese, předchozí navštívené stránce (odkaz URL) a datu a času vaší návštěvy webové stránky. Informace generované textovým souborem, který souvisí s použitím naší webové stránky, se odesílají na server Googlu v USA, kde jsou uloženy. Google tyto informace používá k hodnocení vašeho používání stránky a následně z nich generuje zprávy o činnosti webové stránky pro jejího správce. Zároveň na základě těchto informací poskytuje jiné služby související s použitím webové stránky a internetu. Vyžaduje-li to platné právo nebo v případě zpracování dat třetími stranami ve prospěch Googlu, poskytne Google tyto informace také třetím stranám. Toto použití je anonymní nebo využívá pseudonymy. Další informace najdete na stránkách Googlu http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google využívá DoubleClick DART-Cookie

Uživatelé mohou použití DART-Cookies vypnout v oddílu Podmínky ochrany osobních údajů pro propagační účely a propagaci obsahu společnosti Google.

V takovém případě se osobní údaje uživatele neuloží, ale uloží se pouze IP adresa. Tyto informace umožňují, aby vás webová stránka při další návštěvě poznala a usnadnila vám navigaci. Cookies nám umožňují například přizpůsobit webovou stránku vašim zájmům nebo uložit heslo, abyste ho při každé návštěvě nemuseli znovu zadávat.

Naši webovou stránku můžete samozřejmě používat i bez cookies. Pokud si nepřejete, abychom při dalších návštěvách rozpoznali váš počítač, můžete ukládání cookies zakázat pomocí možnosti „Nepoužívat cookies“ ve svém prohlížeči. Konkrétní informace o provedení tohoto kroku v jednotlivých prohlížečích najdete v pokynech k použití vašeho prohlížeče. Pokud cookies zakážete, může dojít k omezení funkčnosti našich nabídek.

Účelové využití dat

Dodržujeme zásady účelového využití a shromažďování dat pro potřeby, za jejichž účelem je s námi sdílíte. Sdílení osobních údajů s třetími stranami neprobíhá bez výslovného souhlasu, pokud není nezbytné pro poskytnutí služeb nebo plnění smlouvy. I v případě sdílení informací s oprávněnými státními institucemi a úřady postupujeme v souladu se zákonnými povinnostmi k odtajnění, jsme-li k takovému odtajnění povinni v důsledku rozhodnutí soudu.

Také ochranu interních firemních údajů bereme velmi vážně. Naši zaměstnanci a poskytovatelé služeb, se kterými spolupracujeme, jsou povinni dodržovat předpisy o ochraně osobních údajů.

Odtajnění a právo na odstoupení

Ke svým údajům, které ukládáme, budete mít volný přístup kdykoli, aniž byste museli svůj požadavek na tento přístup nějak zdůvodňovat. Můžete kdykoli uzamknout, doplnit nebo odstranit své údaje, které jsou u nás uloženy. Můžete také vzít zpět svůj souhlas se shromažďováním dat a jejich použití, aniž byste museli uvádět své důvody k tomuto kroku. Za tímto účelem se, prosím, obraťte na adresu uvedenou v sekci kontaktů. Rádi vám odpovíme na veškeré dotazy související s ochranou osobních údajů a jejich zpracováním.

Upozorňujeme, že podmínky ochrany a zpracování osobních údajů, např. u společnosti Google, se často mění. Je proto vhodné a doporučuje se sledovat aktuální vývoj a informovat se o postupech konkrétních společností, např. Googlu.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt