Formel D

Prohlášení o ochraně údajů


Společnosti Formel D GmbH a Formel K GmbH („Formel D“) bere ochranu osobních údajů („oú“) velmi vážně a dodržuje pravidla ochrany údajů. osú jsou shromažďovány na této webové stránce pouze v nezbytném rozsahu. V žádném případě nebudou shromážděné údaje předány třetím stranám bez Vašeho vědomí nebo právního důvodu. Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jaké údaje shromažďuje společnost Formel D za jakým účelem při Vaši návštěvě webových stránek a jak jsou tyto používány.

Právní základy zpracování

V případě, že obdržíme Váš souhlas pro zpracování oú, platí čl. 6 odst. 1 písm. nařízení EU o základní ochraně údajů (dále jen „ZNOÚ“) jako právní základ.

Při zpracování osú, které slouží pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, platí čl. 6 odst. 1 písm. b) ZNOÚ jako právní základ. To platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k provedení Vámi požadovaných předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování oú potřebné pro splnění zákonné povinnosti, které společnost Formel D podléhá, platí čl. 6 odst. 1 písm. c) ZNOÚ jako právní základ.

Je-li zpracování oú nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Formel D, platí čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ jako právní základ.

Vymazání dat / doba uložení

Vaše oú bude odstraněny nebo zablokovány, jakmile odpadne účel uložení. Kromě toho lze takové uložení uskutečnit, pokud tak stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v právních předpisech, zákonech nebo jiných nařízeních EU, podle kterých se řídí společnost Formel D nebo kteroukoli z nich přidružených společností podle § 15násled. něm. zákona o akcích (dále jen „sdružené společnost“). K zablokování nebo vymazání oú dojde i v případě, když uplynula lhůta předepsaná uvedenou lhůtou pro skladování, ledaže, není nutné další uložení oú pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

Kontaktování

Společnost Formel D Vám nabízí příležitost informovat se na webových stránkách o různých otázkách týkajících se společnosti Formel D nebo ji kontaktovat. Máte možnost kontaktovat společnost Formel D prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo sjednání zpětného zavolání. Pokud nás kontaktujete, shromáždíme informace, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa a Vaše telefonní číslo. Přitom se také jedná o oú. Zpracování těchto oú probíhá v rámci souhlasu podle čl. 6 písm. a) ZNOÚ, který je nezbytný pro poskytování nabízené služby. Následně se oú vymažou, pokud nejsou ještě požadovány pro plnění smlouvy nebo předběžných opatření. Pokud se dotaz týká činností sdružených společností nebo obchodních společností společnosti Formel D a je to nezbytné pro efektivní zpracování dotazu, mohou být Vaše oú oznámeny těmto společnostem.

Případně je možný kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě se uloží oú uživatele, odeslané e-mailem.

Download

Společnost Formel D nabízí možnost stáhnout si aktuální tiskové zprávy a zákaznický časopis společnosti Formel D prostřednictvím webové stránky. Během stahování se zpracují následující oú: Typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, název a adresa URL vyvolaného souboru, název hostitele přístupového počítače (adresa IP) a datum požadavku serveru. Závěry o určitých osobách tedy nejsou tím pro společnost Formel D možné. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů nebude provedeno. Uložení a zpracování těchto údajů je určeno výhradně pro bezpečnost systému a optimalizaci nabídek na internetu. Soubory protokolu se smažou nejpozději po sedmi dnech.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Kariérní portál / Ucházení se o místo

Prostřednictvím domovské stránky společnosti Formel D je možné ucházet se o volná místa nebo podat iniciativní žádost o místo. Přitom jsou zpracovány následující kategorie dat: Kontaktní údaje, životopis, kvalifikace, další informace (např. požadavek na plat).

Právním základem pro toto zpracování je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ZNOÚ, bez něhož nemůže být žádost o místo zpracována.

Cookie

Pro sběr a ukládání údajů používáme také tzv. Cookie. Cookie jsou malé datové balíky, které Váš prohlížeč uloží v našem koncovém zařízení na naše vyžádání. Tam nezpůsobí žádné škody. Neobsahují žádné viry a neumožňují, abychom Vás špehovali. Používají se dva typy cookie. Dočasné soubory cookie se automaticky po ukončení Vašeho prohlížeče (soubory cookie relace) automaticky odstraní. Trvalé soubory cookie mají naopak delší životnost. Tento typ souborů cookie umožňuje jejich rozpoznání při odvolání po opuštění webové stránky. Pomocí cookie jsme schopni pochopit Vaše chování při používání pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu. Také by Vám měly umožnit optimalizované procházení našimi webovými stránkami. Tyto údaje shromažďujeme pouze v anonymní resp. pseudonymizované formě. Můžete nastavit internetový prohlížeč tak, aby naše soubory cookie nemohly být uloženy na Vašem zařízení nebo aby bylo možné smazat již uložené cookie. Pokud cookie nepřijmete, může to mít za následek omezení funkce webových stránek.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Na našich webových stránkách mohou být použity následující cookie:

 • Jméno: _ga
  Poskytovatel: google.com
  Uplynutí: 2 roky
  Účel: Používá se k odlišení uživatele
 • Jméno: _gid
  Poskytovatel: google.com
  Uplynutí: 24 hodin
  Účel: Používá se k odlišení uživatele
 • Jméno: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f299
  Poskytovatel: formeld.com
  Uplynutí: 7 dní
  Účel: Obsahuje vybraný jazyk webových stránek
 • Jméno: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f290
  Poskytovatel: formeld.com
  Uplynutí: 7 dní
  Účel: Používá se k rozpoznání nastaveného jazyka webových stránek

Použití služby Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá tzv. „Cookies", textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a které umožňují analýzu užívání webových stránek prostřednictvím Vás. Informace generované prostřednictvím cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam se uloží. Na našich webových stránkách používáme rozšíření kódu „anonymizeIp", které slouží k aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách. Použitím tohoto rozšíření bude Vaše adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace použije výhradně z našeho příkazu, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytla provozovateli internetových stránek další služby související s používáním webové stránky a internetu. Zkrácená adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Shormažďování prostřednictvím Google Analytics můžete také zabránit kliknutím na následující odkaz . Nastaví se soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě těchto webových stránek.

Další informace naleznete v upozorněních o ochraně osobních údajů https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ společnosti Google.

Zpracování údajů na této webové stránce

Při každém přístupu na webovou stránku společnosti Formel D se automaticky uloží dočasné informace, které zjistí Váš prohlížeč. Soubor vytvořený protokolem zaznamenává typ/verzi prohlížeče, použitý operační systém, název a adresu URL vyvolaného souboru, adresu URL odkazujícího uživatele (dříve navštívenou stránku), název hostitele přístupového počítače (adresa IP) a datum a čas požadavku serveru. Závěry o určitých osobách tedy nejsou tím pro společnost Formel D možné. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů nebude provedeno. Uložení a zpracování těchto údajů je určeno výhradně pro bezpečnost systému a optimalizaci nabídek na internetu. Soubory protokolu se smažou nejpozději po sedmi dnech.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Bezpečnost

Za bezpečnost přenosu údajů na internetu nemůže společnost Formel D převzít žádné ručení. Zprávy prostřednictvím e-mailu nejsou šifrovány. Pročtení třetími stranami proto nelze vyloučit. Proto se doporučuje odesílat důvěrné informace výhradně poštou.

Odpovědná osoba

Odpovědná osoba ve smyslu základního nařízení o ochraně údajů je:

Společnosti Formel D GmbH a
Formel K GmbH
Hunsrückstr. 1
53842 Troisdorf
Německo
E-Mail: info@formeld.com
Tel.: +49 2241 996-0

Práva dotyčné osoby

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste postiženou osobou ve smyslu ZNOÚ a máte nárok na níže uvedená práva. V zásadě směrujte svůj požadavek na výše uvedenou odpovědnou osobu.

Informace: Máte právo obdržet od nás jakékoliv informace kdykoli, stejně jako potvrzení o osobních údajích uložených o Vás a kopii těchto údajů.

Oprava: Máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, týkající se Vás, nesprávné nebo neúplné.

Omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Správnost Vašich osobních údajů je zpochybněna po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost Vašich osobních údajů.
 • Zpracování je nezákonné, odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho budete vyžadovat omezení používání osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje již více nepotřebujeme k účelům zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 • Podal/a jste vůči zpracování odvolání podle čl. 21 odst. 1 ZNOÚ a ještě není jisté, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vámi.

Vymazání: Máte právo, aby Vaše osobní údaje byly smazány bez prodlení, pokud je splněna některá z následujících podmínek a pokud není zpracování potřebné:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.
 • Odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, a chybí jiný právní základ pro zpracování.
 • Podle čl. 21 odst. 1 ZNOÚ podáte odvolání proti zpracování a neexistují žádné přednostnější oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte odvolání proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 ZNOÚ.
 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné ke splnění zákonné povinnosti podle práva EU nebo práva členského státu, kterému podléháme.
 • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 ZNOÚ.

Přenositelnost dat: Máte právo, obdržet osobní identifikační údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Navíc máte také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek prostřednictvím nás. Při výkonu tohoto práva máte také právo vydobytí, aby osobní údaje, které se Vás týkají, jsou přímo předávány jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tím ovlivněny.

Odvolání: Máte právo kdykoli podat odvolání proti zpracování osobních údajů týkajících se Vás, které jsou „pouze" založeny na oprávněných zájmech nás nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ). V případě odvolání nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování je za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.

Odvoláním souhlasu: Máte právo kdykoli zrušit Vaše prohlášení o souhlasu k ochraně údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

Pro uplatnění svých práv vždy kontaktujte výše uvedenou odpovědnou osobu, protože zde musí být implementována i Vaše práva. Můžete se také obrátit na pracovníka pro ochranu údajů, zejména pokud Váš požadavek vyžaduje větší důvěrnost:

Společnost Formel D
Datenschutzbeauftragter/Pracovník pro ochranu údajů
Hunsrückstr. 1
53842 Troisdorf
Deutschland/Německo
E-Mail: data-privacy-officer@formeld.com
Tel.: +49 2241 996-0

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě svého bydliště, svého zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování oú, které se Vás týkají, porušuje ZNOÚ.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt