Formel D

Prohlášení o ochraně údajů


Společnosti Formel D GmbH a Formel K GmbH („Formel D“) bere ochranu osobních údajů („oú“) velmi vážně a dodržuje pravidla ochrany údajů. osú jsou shromažďovány na této webové stránce pouze v nezbytném rozsahu. V žádném případě nebudou shromážděné údaje předány třetím stranám bez Vašeho vědomí nebo právního důvodu. Následující prohlášení Vám poskytuje přehled o tom, jaké údaje shromažďuje společnost Formel D za jakým účelem při Vaši návštěvě webových stránek a jak jsou tyto používány.

Právní základy zpracování

V případě, že obdržíme Váš souhlas pro zpracování oú, platí čl. 6 odst. 1 písm. nařízení EU o základní ochraně údajů (dále jen „ZNOÚ“) jako právní základ.

Při zpracování osú, které slouží pro splnění smlouvy, které jste smluvní stranou, platí čl. 6 odst. 1 písm. b) ZNOÚ jako právní základ. To platí také pro procesy zpracování, které jsou nezbytné k provedení Vámi požadovaných předsmluvních opatření.

Pokud je zpracování oú potřebné pro splnění zákonné povinnosti, které společnost Formel D podléhá, platí čl. 6 odst. 1 písm. c) ZNOÚ jako právní základ.

Je-li zpracování oú nezbytné k ochraně oprávněných zájmů společnosti Formel D, platí čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ jako právní základ.

Vymazání dat / doba uložení

Vaše oú bude odstraněny nebo zablokovány, jakmile odpadne účel uložení. Kromě toho lze takové uložení uskutečnit, pokud tak stanoví evropský nebo vnitrostátní zákonodárce v právních předpisech, zákonech nebo jiných nařízeních EU, podle kterých se řídí společnost Formel D nebo kteroukoli z nich přidružených společností podle § 15násled. něm. zákona o akcích (dále jen „sdružené společnost“). K zablokování nebo vymazání oú dojde i v případě, když uplynula lhůta předepsaná uvedenou lhůtou pro skladování, ledaže, není nutné další uložení oú pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy.

Kontaktování

Společnost Formel D Vám nabízí příležitost informovat se na webových stránkách o různých otázkách týkajících se společnosti Formel D nebo ji kontaktovat. Máte možnost kontaktovat společnost Formel D prostřednictvím kontaktního formuláře, telefonicky nebo sjednání zpětného zavolání. Pokud nás kontaktujete, shromáždíme informace, jako je Vaše jméno, e-mailová adresa a Vaše telefonní číslo. Přitom se také jedná o oú. Zpracování těchto oú probíhá v rámci souhlasu podle čl. 6 písm. a) ZNOÚ, který je nezbytný pro poskytování nabízené služby. Následně se oú vymažou, pokud nejsou ještě požadovány pro plnění smlouvy nebo předběžných opatření. Pokud se dotaz týká činností sdružených společností nebo obchodních společností společnosti Formel D a je to nezbytné pro efektivní zpracování dotazu, mohou být Vaše oú oznámeny těmto společnostem.

Případně je možný kontakt prostřednictvím poskytnuté e-mailové adresy. V takovém případě se uloží oú uživatele, odeslané e-mailem.

Download

Společnost Formel D nabízí možnost stáhnout si aktuální tiskové zprávy a zákaznický časopis společnosti Formel D prostřednictvím webové stránky. Během stahování se zpracují následující oú: Typ/verze prohlížeče, použitý operační systém, název a adresa URL vyvolaného souboru, název hostitele přístupového počítače (adresa IP) a datum požadavku serveru. Závěry o určitých osobách tedy nejsou tím pro společnost Formel D možné. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů nebude provedeno. Uložení a zpracování těchto údajů je určeno výhradně pro bezpečnost systému a optimalizaci nabídek na internetu. Soubory protokolu se smažou nejpozději po sedmi dnech.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Kariérní portál / Ucházení se o místo

Prostřednictvím domovské stránky společnosti Formel D je možné ucházet se o volná místa nebo podat iniciativní žádost o místo. Přitom jsou zpracovány následující kategorie dat: Kontaktní údaje, životopis, kvalifikace, další informace (např. požadavek na plat).

Právním základem pro toto zpracování je souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) ZNOÚ, bez něhož nemůže být žádost o místo zpracována.

Cookie

Pro sběr a ukládání údajů používáme také tzv. Cookie. Cookie jsou malé datové balíky, které Váš prohlížeč uloží v našem koncovém zařízení na naše vyžádání. Tam nezpůsobí žádné škody. Neobsahují žádné viry a neumožňují, abychom Vás špehovali. Používají se dva typy cookie. Dočasné soubory cookie se automaticky po ukončení Vašeho prohlížeče (soubory cookie relace) automaticky odstraní. Trvalé soubory cookie mají naopak delší životnost. Tento typ souborů cookie umožňuje jejich rozpoznání při odvolání po opuštění webové stránky. Pomocí cookie jsme schopni pochopit Vaše chování při používání pro výše uvedené účely a v nezbytném rozsahu. Také by Vám měly umožnit optimalizované procházení našimi webovými stránkami. Tyto údaje shromažďujeme pouze v anonymní resp. pseudonymizované formě. Můžete nastavit internetový prohlížeč tak, aby naše soubory cookie nemohly být uloženy na Vašem zařízení nebo aby bylo možné smazat již uložené cookie. Pokud cookie nepřijmete, může to mít za následek omezení funkce webových stránek.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Na našich webových stránkách mohou být použity následující cookie:

 • Jméno: _ga
  Poskytovatel: google.com
  Uplynutí: 2 roky
  Účel: Používá se k odlišení uživatele
 • Jméno: _gid
  Poskytovatel: google.com
  Uplynutí: 24 hodin
  Účel: Používá se k odlišení uživatele
 • Jméno: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f299
  Poskytovatel: formeld.com
  Uplynutí: 7 dní
  Účel: Obsahuje vybraný jazyk webových stránek
 • Jméno: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f290
  Poskytovatel: formeld.com
  Uplynutí: 7 dní
  Účel: Používá se k rozpoznání nastaveného jazyka webových stránek

Použití služby Google Analytics

Naše webové stránky používají Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Inc. Google Analytics používá tzv. „Cookies", textové soubory, které se uloží na Vašem počítači a které umožňují analýzu užívání webových stránek prostřednictvím Vás. Informace generované prostřednictvím cookie o Vašem používání těchto webových stránek jsou obvykle odesílány na server Google v USA a tam se uloží. Na našich webových stránkách používáme rozšíření kódu „anonymizeIp", které slouží k aktivaci anonymizace IP na těchto webových stránkách. Použitím tohoto rozšíření bude Vaše adresa předem zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru.

Společnost Google tyto informace použije výhradně z našeho příkazu, aby vyhodnotila Vaše používání webových stránek, sestavila zprávy o aktivitách na webových stránkách a poskytla provozovateli internetových stránek další služby související s používáním webové stránky a internetu. Zkrácená adresa IP poskytovaná službou Google Analytics jako součást služby Google Analytics nebude sloučena s jinými daty Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit odpovídajícím nastavením svého prohlížeče; upozorňujeme však na to, že v tomto případě nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky.

Shormažďování prostřednictvím Google Analytics můžete také zabránit kliknutím na následující odkaz . Nastaví se soubor cookie pro odhlášení, který zabrání budoucímu shromažďování Vašich dat při návštěvě těchto webových stránek.

Další informace naleznete v upozorněních o ochraně osobních údajů https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ společnosti Google.

Facebook Fanpages

V následujících informacích jsou popsána další fakta o zpracování údajů týkajících se využívání resp. fungování naší facebookové stránky.

 • Účely a právní základ zpracování údajů
  Facebook využíváme k získání více pozornosti k našim vlastním nabídkám a k udržení kontaktu se zákazníky. Facebook je webová platforma společnosti Facebook Ireland Limited se sídlem v Irsku, která byla vyvinuta pro provozování sociální sítě. Zřízením stránky na platformě Facebook zpracováváme následující statistické údaje uživatelů:
  • Činnosti stránky a interakce (celkový počet jednotlivých osob, které interagovaly s touto stránkou, rozdělené podle typu interakce, jako například „Líbí se mi“ nebo interakcí na stránce, počtu doporučení stránek, počtu kliknutí na kontaktní informace a tlačítko Call to Action k akci na stránce.)
  • Dosah příspěvků (celkový počet jednotlivých osob, celkový počet jednotlivých osob, které viděly stránku a příspěvky.)
  • Náhled na stránky (počet osob, které myší ukázaly na název stránky nebo na profilový obrázek k nahlédnutí na obsah stránky.)
  • Náhled na stránky (počet osob, které myší ukázaly na název stránky nebo na profilový obrázek k nahlédnutí na obsah stránky.)
  • Interakce s videem (počet vyvolání, zobrazující nejvíce videí, zobrazených na webových stránkách po dobu nejméně 3 sekund) informace o osobách (informace o osobách, kterým se tato stránka líbí: pohlaví, věk, bydliště a jazyk; zobrazení osob, pro které byly zveřejněné konkrétní příspěvky během posledních 28 dnů, zobrazení osob, které označily, komentovaly nebo sdílely příspěvky resp. které s touto stránkou interagovaly.
  Tyto statistiky jsou vytvářeny a poskytovány společností Facebook. Na vytváření a znázornění jako provozovatel stránky pro fanoušky nemáme žádný vliv. Tuto funkci nemůžeme zrušit ani nemůžeme zabránit generování a zpracování údajů. V rámci použití stránek Facebook Insigth jsme zodpovědní, v souladu s článkem 26 něm. nařízení DSGVO , společně se společností Facebook za zpracování údajů na stránkách Facebook Fanpages. S dodatky ke smluvním podmínkám společnosti Facebook dne 11. 9. 2018 Facebook souhlasí s převzetím primární odpovědnosti v souladu s něm. nařízením DSGVO za zpracování údajů Insight. Další informace o rozdělení práv mezi společností Facebook a naší společností naleznete na adrese:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  Další podrobnosti na téma Facebook Insights naleznete na adrese:
  https://www.facebook.com/help/pages/insights.
  Obecný popis způsobu, jakým společnost Facebook zpracovává shromážděné údaje, a které údaje jsou ovlivněny, můžete nalézt na následujícím místě: https://www.facebook.com/about/privacy . Za účelem nařízení týkajících se zpracování údajů klikněte na následující odkaz: https://www.facebook.com/full_data_use_policy .

  Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook uložit další údaje o vašem prohlížení. Tyto údaje můžete minimalizovat odhlášením ze služby Facebook. Další informace naleznete zde:
  https://www.facebook.com/about/privacy
  Statistiky poskytnuté společností Facebook využíváme k tomu, aby příspěvky byly atraktivnější a efektivnější. Tak se například používá rozdělení podle věku a pohlaví pro správné oslovení a upřednostňované časy návštěv uživatelů pro časově optimalizované plánování odeslaných příspěvků. Prostřednictvím informací o typu konečného zařízení používaného návštěvníky mohou být příspěvky vizuálně a kreativně přizpůsobeny příslušnému zařízení. Popsané zpracování dat probíhá na základě oprávněných zájmů společnosti Formel D GmbH podle čl. 6 odst. 1 I f) DSGVO.

  Oprávněné zájmy
  Vaše údaje zpracováváme v rozsahu oprávněného zájmu k:
  • poskytování komunikačního kanálu a reklama pro vlastní produkty a služby
  • Společnost Facebook používá pro ukládání a další zpracování těchto informací tzv. cookies - tj. malé textové soubory, které se uloží na různých konečných zařízeních uživatele.
  Pokud mají uživatelé profil na Facebooku a jsou k němu přihlášeni, ukládání a analýza se provádí také mimo zařízení. Toto zpracování údajů probíhá při zohlednění zásady minimalizace údajů a pokud možno v pseudonymizované a/nebo agregované podobě.

  Kategorie příjemců
  • interní místa, např. pro poskytnutí obsahu stránky,
  • Facebook jako provozovatel platformy shromažďuje informace o Vašich uživatelích a informace související se službami Facebooku. Takové informace zahrnují například informace o tom, které produkty Facebook používá, jaké typy obsahu se zobrazí a s kým probíhá interakce. Informace se používají mimo jiné k reklamním účelům, poskytování, personalizaci a zlepšení výrobků, poskytování měření, analýzám a dalším službám společnosti. Při používání Fanpage Facebook berte také na vědomí informace o ochraně údajů společnosti Facebook Inc. na adrese: https://www.facebook.com/privacy/ .

  Přenos do třetích zemí
  Společnost Facebook Inc. má své sídlo v USA. Jako provozovatel Facebook Fanpage nemůžeme vyloučit přenos a další zpracování vašich osobních údajů. K zachování shody zpracování údajů ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů, se společnost Facebook Inc. podrobila EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

  Doba uložení
  Údaje o analýze využití jsou námi uložena pod pseudonymem maximálně 28 dní. Jak dlouho jsou vaše údaje uloženy u Facebooku, není v současné době známo.

  Souhlas a odvolání
  SToto zpracování údajů ze strany Facebooku můžete kdykoliv odvolat tím, že naší stránku na Facebooku více neabonujete (výběrem funkcí „Tato stránka se mi nelíbí" a/nebo „Tuto stránku více neabonovat", zrušíte spojení mezi vaším uživatelském profilem a naší stránkou pro fanoušky). Možnost, jak odporovat jednotlivým výše uvedeným operacím zpracování údajů naleznete zde:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads
  http://www.youronlinechoices.com

Zpracování údajů na této webové stránce

Při každém přístupu na webovou stránku společnosti Formel D se automaticky uloží dočasné informace, které zjistí Váš prohlížeč. Soubor vytvořený protokolem zaznamenává typ/verzi prohlížeče, použitý operační systém, název a adresu URL vyvolaného souboru, adresu URL odkazujícího uživatele (dříve navštívenou stránku), název hostitele přístupového počítače (adresa IP) a datum a čas požadavku serveru. Závěry o určitých osobách tedy nejsou tím pro společnost Formel D možné. Sloučení těchto údajů s jinými zdroji údajů nebude provedeno. Uložení a zpracování těchto údajů je určeno výhradně pro bezpečnost systému a optimalizaci nabídek na internetu. Soubory protokolu se smažou nejpozději po sedmi dnech.

Právním základem pro zpracování Vašich oú za použití cookies je čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ.

Bezpečnost

Za bezpečnost přenosu údajů na internetu nemůže společnost Formel D převzít žádné ručení. Zprávy prostřednictvím e-mailu nejsou šifrovány. Pročtení třetími stranami proto nelze vyloučit. Proto se doporučuje odesílat důvěrné informace výhradně poštou.

Odpovědná osoba

Odpovědná osoba ve smyslu základního nařízení o ochraně údajů je:

Společnosti Formel D GmbH a
Formel K GmbH
Hunsrückstr. 1
53842 Troisdorf
Německo
E-Mail: info@formeld.com
Tel.: +49 2241 996-0

Práva dotyčné osoby

Pokud jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, jste postiženou osobou ve smyslu ZNOÚ a máte nárok na níže uvedená práva. V zásadě směrujte svůj požadavek na výše uvedenou odpovědnou osobu.

Informace: Máte právo obdržet od nás jakékoliv informace kdykoli, stejně jako potvrzení o osobních údajích uložených o Vás a kopii těchto údajů.

Oprava: Máte právo na opravu a/nebo doplnění, pokud jsou zpracovávané osobní údaje, týkající se Vás, nesprávné nebo neúplné.

Omezení zpracování: Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud je splněna jedna z následujících podmínek:

 • Správnost Vašich osobních údajů je zpochybněna po dobu, která nám umožňuje ověřit správnost Vašich osobních údajů.
 • Zpracování je nezákonné, odmítnete vymazání osobních údajů a místo toho budete vyžadovat omezení používání osobních údajů.
 • Vaše osobní údaje již více nepotřebujeme k účelům zpracování, ale Vy je potřebujete pro uplatnění, výkon nebo obhajobu Vašich právních nároků.
 • Podal/a jste vůči zpracování odvolání podle čl. 21 odst. 1 ZNOÚ a ještě není jisté, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vámi.

Vymazání: Máte právo, aby Vaše osobní údaje byly smazány bez prodlení, pokud je splněna některá z následujících podmínek a pokud není zpracování potřebné:

 • Osobní údaje byly shromážděny pro tyto účely nebo jinak zpracovávány, pro které již nejsou nutné.
 • Odvoláte svůj souhlas, na němž je zpracování založeno, a chybí jiný právní základ pro zpracování.
 • Podle čl. 21 odst. 1 ZNOÚ podáte odvolání proti zpracování a neexistují žádné přednostnější oprávněné důvody pro zpracování, nebo podáte odvolání proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 ZNOÚ.
 • Osobní údaje byly zpracovány nezákonně.
 • Vymazání osobních údajů je nutné ke splnění zákonné povinnosti podle práva EU nebo práva členského státu, kterému podléháme.
 • Osobní údaje byly shromážděny ve vztahu k nabízeným službám informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 ZNOÚ.

Přenositelnost dat: Máte právo, obdržet osobní identifikační údaje, které nám poskytnete, ve strukturovaném, společném a strojově čitelném formátu. Navíc máte také právo předávat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez překážek prostřednictvím nás. Při výkonu tohoto práva máte také právo vydobytí, aby osobní údaje, které se Vás týkají, jsou přímo předávány jiné odpovědné osobě, pokud to je technicky možné. Svobody a práva jiných osob nesmí být tím ovlivněny.

Odvolání: Máte právo kdykoli podat odvolání proti zpracování osobních údajů týkajících se Vás, které jsou „pouze" založeny na oprávněných zájmech nás nebo třetích stran (čl. 6 odst. 1 písm. f) ZNOÚ). V případě odvolání nebudeme dále zpracovávat osobní údaje, dokud nebudeme schopni prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování je za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků.

Odvoláním souhlasu: Máte právo kdykoli zrušit Vaše prohlášení o souhlasu k ochraně údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na legalitu zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání.

Pro uplatnění svých práv vždy kontaktujte výše uvedenou odpovědnou osobu, protože zde musí být implementována i Vaše práva. Můžete se také obrátit na pracovníka pro ochranu údajů, zejména pokud Váš požadavek vyžaduje větší důvěrnost:

Společnost Formel D
Datenschutzbeauftragter/Pracovník pro ochranu údajů
c / o migosens GmbH
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr
Deutschland/Německo
E-Mail:
dsb-formelD@dsb24.net
dsb-formelK@dsb24.net

Právo podat stížnost u dozorčího orgánu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorčího orgánu, zejména v členském státě svého bydliště, svého zaměstnání nebo místa údajného porušení, pokud se domníváte, že zpracování oú, které se Vás týkají, porušuje ZNOÚ.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt