Formel D

Řízení jakosti

Chyby se stalo, jsme opravit je.

Zastavení výroby v důsledku nedostatku dílů je pro výrobce velmi nákladné. Klíčem k prevenci je účinná strategie zajištění jakosti. Už na začátku výroby proaktivně usilujeme o odstranění chyb pomocí optimalizace. V případě dodání poškozených dílů vzniklé potíže okamžitě odstraníme. Jedním z možných řešení je jmenování místního inženýra, který zprostředkuje komunikaci výrobcem a dodavatelem, aby potřebné úkoly byly plněny hladce, rychle a efektivně. Dle potřeby v mezičase zajistíme podporu nebo konzistentní úpravy procesů a pracovních postupů na místě.

Film o QCC

Prostřednictvím počáteční kontroly kvality dílů u dodavatele nebo při přejímce zajistíme odstranění drobných závad tak, aby 100% bezvadné komponenty nekomplikovaly hladký průběh výrobního procesu.

Formel D je integrální součástí vašeho procesu zajištění jakosti.

V souladu s naší koncepcí Centra pro zajištění (Quality Confirmation Center) dlouhodobě zastřešujeme kompletní proces kontroly kvality. Od komunikace s dodavateli po zajištění požadované kvality a množství dílů v závodě nebo určeném areálu. Využíváme inovativních procesů a nástrojů včetně globálního systému včasného varování, který umožňuje rychlé a transparentní řízení dodavatelské základny s ohledem na prevenci závad dílů. Předvýrobní činnosti související se zakoupenými díly ve smyslu přidané hodnoty nebo kvality uskladnění lze kdykoli přidat.

Mezi naše nástroje pro zajištění kvality patří APQP, Audits, CSL I+II, FMEA, R@R, PPAP, Six Sigma, SPC, Ishikawa, TQM, 5X Why. Své odborné znalosti také předáváme formou standardních nebo požadavkům přizpůsobených kurzů.

Pokud je pro vás kvalita na jednom z předních míst, Formel D vám nabízí škálovatelná řešení.

  • Místní inženýrství
  • Quality Confirmation Center (QCC | Centrum pro zajištění kvality)
  • Kvalita skladování
  • Kontrola a úpravy
  • Odstraňování problémů
  • Řízení mezifází a dílen
  • Řízení v oblasti kvality
  • Školení v oblasti kvality

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt