Formel D

Testování softwaru

Během vývoje jsou nutné testy softwaru

Vzhledem k neustále rostoucímu počtu asistenčních systémů a bezpečnostních funkcí se do vozidel instaluje stále více softwaru. To vede ke zvýšenému riziku softwarových chyb s potenciálně závažnými účinky. Softwarové chyby objevené pozdě a z toho vyplývající stažení výrobků mohou být pro výrobce nákladnou záležitostí. Aby se tomu zabránilo, je nutné podrobit software zkoušce již během vývojové fáze vozidla.

Model V společnosti Formel D

Testy softwaru by se neměly provádět pouze pro sériové vydání, nýbrž také během víceletého nového a dalšího vývoje vozidel. Zde ve spolupráci s naší dceřinou společností Vdynamics GmbH nabízíme komplexní balíček. Protože úplné testování softwaru ve vozidlech není ekonomické, virtualizujeme testovací instance. Prostřednictvím testování na základě požadavků zkontrolujeme všechny relevantní funkce softwaru v určitém časovém okamžiku během vývoje vozidla.

Rozsáhlé portfolio v oblasti testování softwaru

Součástí našeho rozsáhlého portfolia jsou následující výkony:

 • Řízení požadavků

  Požadavky na produkt formulujeme tak, aby odpovídaly záměru vývojáře, a proto jsou jednoznačné a testovatelné. Úzce spolupracujeme s dodavateli a vývojáři.

 • Vývoj testu

  Po přesné definici požadavků z nich odvodíme testy, které lze provádět jak na zkušebních stanicích, tak i ve vozidle. Z ekonomických důvodů se vyžaduje, aby se testy přenášely z vozidel na zkušební stanice. Nakonec automatizujeme testy pro efektivní provádění a analýzu výsledků testů.

 • Provedení testu a analýza

  Vyvíjíme podrobnou analýzu výsledků testů, posuzujeme chyby s ohledem na závažnost jejich dopadu po konzultaci s vývojáři a nakonec poskytujeme doporučení k uvolnění.

  Při tom pracujeme rychle a efektivně v souladu se všemi interními a externími předpisy podle norem ISO26262 (standardy společnosti a skupiny, ASIL, doba tolerance chyb, bezpečný stav). Tímto způsobem zaručujeme funkční bezpečnost a kvalitu softwaru, stejně jako bezpečnost testujících řidičů a po schválení série bezpečnost řidičů a dalších účastníků silničního provozu.

 • Řízení testů

  Naše řízení testů plánuje, organizuje a řídí všechny procesy pro včasné a spolehlivé dodání požadavků, automatizované testy a také analyzované a vyhodnocované výsledky testů. Kromě toho určuje bezpečnou a standardu vyhovující testovací strategii s přihlédnutím k účinným a ekonomickým aspektům. V neposlední řadě je řízení testů Vaším prvním kontaktním partnerem a může poskytnout přesné informace o aktuálním stavu Vašeho projektu.

 • Vývoj softwaru a nástrojů

  Náš interní vývoj softwaru a nástrojů podporuje všechny procesy pomocí nástrojů na míru, které jsou optimálně přizpůsobeny našim oblastem odpovědnosti. To nám pomáhá jednat efektivně, rychle a transparentně a přispívat tak k úspěchu Vašeho projektu.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt