Formel D

Zajištění shody

Formel D vytvořila firemní kulturu založenou na otevřenosti, upřímnosti, férovosti a ochotě přijmout odpovědnost. Naše směrnice jsou na těchto hodnotách přímo založeny.

Jako mezinárodní podnik působící v oblasti automobilové výroby musíme znát a zohledňovat velké množství zákonných předpisů platných v Německu i v zahraničí. Při jednání s kolegy, nadřízenými a zákazníky zároveň dodržujeme směrnice naší firmy. Mezi ně patří Směrnice pro zajištění shody, Pravidla chování a Protikorupční předpisy společnosti Formel D.

Formel D se řídí zákonnými předpisy.

V oblasti zajištění shody se Formel D řídí příslušnými zákonnými předpisy. Společně vystupujeme proti korupci a nekalé soutěži. V běžném styku se zákazníky se naše pozornost zaměřuje především na:

  • Dary nebo protislužby
  • Pozvánky do restaurace nebo na společenské události
  • Výhodné obchodní vztahy
  • Utajení
  • Soukromé podniky
  • Konzumace alkoholu a drog je zakázána.

Formel D zachovává integritu.

Od našich odpovědných orgánů a zaměstnanců očekáváme vhodné chování v každodenním provozu i obchodním životě. Integrita je pro nás předpokladem dobré pověsti a ekonomického úspěchu v globálně působícím podniku.

Formel D odmítá korupci.

Zakazujeme jakýkoli druh korupce a odmítáme protiprávní jednání. Od svých odpovědných orgánů a zaměstnanců navíc očekáváme, že se na korupci ani jiném protiprávním jednání nebudou podílet.

Zajištění shody − Oznámení

Zaměstnance a obchodní partnery žádáme, aby se aktivně zapojili do dodržování našich předpisů pro zajištění shody a ohlásili veškeré své obavy z možného porušování těchto předpisů.

Telefonní horká linka na EXPOLINK
+44 1249 661808 (zpoplatněná)

EXPOLINK − externí on-line portál

E-mail: report@expolink.co.uk

Ředitel pro zajištění shody
Formel D Group
Telefon: +49 22 41 / 996-108
E-mail: compliance@formeld.com

Pravidla chování ve skupině Formel D

PDF (270,72 KB)

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt