Formel D

Pokyny pro ochranu informací

při oznamování případu porušení pravidel


1. Shromažďování a zpracování osobních údajů a dalších informací

Oznámení případu porušení pravidel prostřednictvím EXPOLINK nebo přímo řediteli pro zajištění shody je dobrovolné. S osobními údaji a dalšími informacemi shromážděnými během zpracování oznámení bude nakládáno v souladu s platnou legislativou upravující ochranu osobních údajů v příslušné zemi. Podáním svého oznámení vyjadřujete souhlas s tímto postupem.

Oznámení můžete podat bez uvedení svého jména. Přesto doporučujeme, abyste svou identitu odtajnili. S poskytnutými informacemi bude v každém případě nakládáno dle zásad důvěrnosti.

Při každém oznámení případu porušení pravidel řediteli pro zajištění shody nebo společnosti EXPOLINK budou shromážděny následující osobní údaje:

  • vaše jméno a kontaktní údaje, pokud si nepřejete zůstat v anonymitě,
  • skutečno, zda jste nebo jste byli zaměstnáni ve Formel D nebo, v jiném případě, váš vztah k Formel D (obchodní partner apod.),
  • jméno a další osobní údaje osob, kterých se oznámení týká (např. popisy pracovních pozic, kontaktní údaje),
  • popis oznamovaného jednání a situace, v níž k porušení pravidel došlo, včetně času a místa, podrobností o příslušném oddělení Formel D, podrobnosti o skutečnostech známých vedení firmy,
  • Veškeré případné otázky.

2. Zpracování osobních údajů a dalších informací po podání oznámení

Veškeré osobní údaje a další informace obsažené ve vašem oznámení mohou být uloženy v databázi společnosti EXPOLINK. Různé možnosti kontaktu vám popíše Formel D GmbH, Hunsrückstraße 1, 53842 Troisdorf. Databázi, ve které mohou být osobní údaje a další informace uloženy, provozuje společnost Pulsant Ltd., Unit 50, Suttons Business Park, Reading, West Berkshire RG6 1AZ, Velká Británie. Databázi provozuje společnost Pulsant ve prospěch společnosti EXPOLINK Europe Ltd, 1 Greenways Business Park, Bellinger Close, Chippenham, Wiltshire, SN15 1BN, Velká Británie, a společnost EXPOLINK ve prospěch společnosti Formel D. Společnosti EXPOLINK a Pulsant splňují požadavky na ochranu při zpracování osobních údajů dle směrnic EU.

3. Přístup k osobním údajům a dalším informacím

Za účelem vyřízení vašeho oznámení mohou být osobní údaje a další vámi poskytnuté informace prohlíženy, zpracovávány a používány příslušným ředitelem pro zajištění shody, komisí pro zajištění shody a také odděleními pověřenými vysvětlením celé záležitosti, případně technickými pracovníky společnosti EXPOLINK.

Osobní údaje a další informace mohou být také poskytnuty orgánům činným v trestním řízení.

Oddělení, která obdrží a budou zpracovávat osobní údaje a další informace, jsou součástí výhradně organizačních složek splňujících požadavky předpisů na ochranu osobních údajů.

Osoby, které ve svém oznámení o porušení pravidel výslovně označíte, mohou být o této skutečnosti kdykoli informovány. Vaše identita při tom zůstane utajená. Všechny osoby, o kterých budete ve svém oznámení informovat, mají právo se k vaší verzi událostí vyjádřit a dle potřeby její popis upravit.

4. Doba uchovávání osobních údajů a dalších informací

Osobní údaje a další informace, které poskytnete, budou uchovávány do doby, dokud budou nezbytné pro zpracování vašeho oznámení, počítaje v to i dobu nezbytnou pro vyšetření záležitosti odpovědnými odděleními a úřady, nebo po dobu vyžadovanou platnou legislativou.

5. Neoznamování případů nouze

Vezměte, prosím, na vědomí, že uvedené možnosti spojení se společností EXPOLINK lze využít pouze k oznamování případů porušení pravidel. V případě nouze nebo pokud potřebujete jakoukoli podporu, najdete příslušné kontakty na intranetu Formel D nebo internetu.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt