Formel D

Společenská odpovědnost firem


Máme společnou odpovědnost. Sdílíme svůj úspěch a aktivně se podílíme na vytváření budoucnosti. Proto podporujeme vybrané společensky prospěšné, ekologické a udržitelné projekty.

Jako globálně působící firma, která se dívá vpřed, klademe zvláštní důraz na účinné nakládání se zdroji v celém pracovním procesu. Své každodenní činnosti rozvrhujeme dle našeho interního principu udržitelnosti, který zahrnuje také společenské a ekologické závazky.

Kontakt

Sustainability Report 2019

PDF (10,34 MB)

Úspěšné úspory díky principu udržitelnosti

Ochrana životního prostředí je důležitou složkou všech fází našich procesů. Udržitelnému využívání zdrojů se snažíme přispívat pečlivým tříděním odpadu a efektivním využitím energie a ekologického vybavení na všech pracovištích.

Vybavení našich pracovišť zahrnuje například moderní a úspornou myčku nebo solární napájecí systém k výrobě energie z obnovitelných zdrojů. S celkovým výkonem 20 000 kW ročně vyrobí systém na střeše naší centrály v Troisdorfu tolik energie, kolik spotřebuje průměrná čtyřčlenná domácnost za rok* (*zdroj: průzkum provedený energetickou agenturou NRW).

Podílení se na udržitelné ochraně klimatu a zdrojů považujeme za svou povinnost.


Společenská odpovědnost ve spolupráci se Star Care e.V.

Mimořádnou pozornost věnujeme péči o nemocné nebo hendikepované děti a děti ze sociálně slabých rodin. Ve spolupráci s charitativní organizací Star Care e.V. podporujeme místní společensky prospěšné projekty po celém Německu. Díky velké dávce nadšení, zápalu pro dobrou věc a rychlé pomoci bez byrokratických překážek podporují členové a partneři lékařská zařízení, instituce pro hendikepované a dětské domovy.

Photo: Clowns im Dienst e.V.

Tato síť byla založena v roce 1999 ve Stuttgartu jako charitativní organizace. Dnes má dnes 25 členů, kteří se na její činnosti podílejí osobně a zcela dobrovolně. Organizaci podporuje asi 30 partnerských společností, soukromých osob a externích spolupracovníků. Prostředky získané z činnosti Star Care, jí organizovaných společenských událostí a darů pomáhají dětem v nouzi


Ochrana životního prostředí ve spolupráci s OroVerde

Vedle společenské odpovědnosti se věnujeme také činnostem na ochranu životního prostředí. Aktivně podporujeme guatemalský projekt mezinárodně činné nadace OroVerde. Naším cílem je ochrana na druhy nejbohatšího, ale zároveň nejohroženějšího ekosystému na Zemi. Podílíme se na výsadbě nových stromů v odlesněných oblastech. Při každém příslušném pracovním výročí některého z našich zaměstnanců necháváme vysadit 10 respektive 25 stromů. Výsledkem bude nový deštný prales, který v Guatemale během několika let vznikne. Ve spolupráci s nadací a místní ekologickou organizací zároveň budujeme trvalý zdroj vody, školíme lidi na místě a zvyšujeme povědomí o významu ochrany deštných pralesů.

Photo: OroVerde e.V., Construction of a water pipe in Guatemala

V OroVerde jsme nalezli nadaci, která je díky svému profesionálnímu a kooperativnímu managementu velmi přesvědčivá. V blízké spolupráci s vědci z celého světa poskytuje tato nadace nezbytnou počáteční podporu účastníkům projektů, kteří svým zápalem a znalostmi posouvají ochranu přírody dále.

SITEMAP


Společnost

Portrét

Pracoviště

Organizace

Služby

Vývoj produktů

Výroba

Poprodejní služby

Reference

Kariéra

Práce ve Formel D

Pracovní příležitosti

Volné pozice

Kontakt