Formel D

Oświadczenie o ochronie danych


W trakcie korzystania z naszych usług konieczne może być podanie danych osobowych. Odpowiedź na to pytanie jest opcjonalna. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W tym miejscu chcielibyśmy opisać sposoby ochrony danych w naszej firmie. Spełniamy oczywiście wymogi prawne przepisów o ochronie danych (BDSG) niemieckiej ustawy o usługach telekomunikacyjnych (TMG) oraz inne wymagania związane z ochroną danych.

Możesz nam powierzyć swoje dane osobowe! W momencie przesłania ich do nas dane są szyfrowane przez systemy bezpieczeństwa. Nasze strony internetowe są chronione przed uszkodzeniem, usunięciem i nieuprawnionym dostępem do danych.

Obiekt ochrony danych

Obiektem ochrony danych są dane osobowe. Są to, na podstawie § 3 art. 1 BDSG, informacje dotyczące osobistych lub istniejących relacji bądź określonych lub sprawdzalnych osób fizycznych. Są to m.in. takie informacje, jak: nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail lub numer telefonu, ale również dane o użytkowaniu, jak np. adres IP, jeśli dotyczy.

Ogólne informacje o ochronie danych

(1) W przypadku otwarcia strony internetowej Grupy Formel D lub pobrania danych ze stron Grupy informacje dotyczące tych czynności zostaną zapisane i będą przez nas przetwarzane. Ten proces jest anonimowy. Wprowadzenie zmian w podanych informacjach na temat tożsamości nie jest możliwe.

(2) Przechowywane są następujące dane: adres IP, data i godzina żądania, żądana strona oraz nazwa pobranego pliku, jeśli dotyczy, ilość przesłanych danych niezależnie od tego, czy dostęp/pobieranie zakończyło się powodzeniem.

(3) Te dane nie są wykorzystywane w celach komercyjnych. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celach statystycznych oraz w celu poprawy naszej oferty internetowej. W tym celu utworzymy profil użytkownika z użyciem pseudonimu. Osoba kryjąca się pod pseudonimem nie zostanie powiązana z danymi o użytkowaniu. Po wykorzystaniu dane są usuwane. Żadne dane nie są przechowywane permanentnie. W każdej chwili można odmówić gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych.

(4) Za wyjątkiem wykorzystania Google Analytics do analizy zwyczajów użycia, dane są przetwarzane wyłącznie przez nas. Dane nie są przekazywane stronom trzecim. Więcej informacji na temat Google Analytics można znaleźć w tym oświadczeniu o ochronie danych.

(5) Do gromadzenia i przechowywania danych wykorzystujemy również tzw. pliki cookies. Pliki cookies to małe paczki danych, które przechowuje przeglądarka internetowa zgodnie z naszymi wymaganiami. Nie wyrządzają one żadnej krzywdy. Nie zawierają żadnych wirusów i nie pozwalają nam na szpiegowanie. Wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies. Tymczasowe pliki cookies są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki (cookies sesji). Permanentne pliki cookies są przechowywane przez dłuższy czas. Tego typu pliki cookies umożliwiają rozpoznawanie użytkowników w przypadku ponownego otwarcia strony internetowej. Dzięki plikom cookies możemy określać zwyczaje użycia w odniesieniu do opisanych powyżej celów i w opisanym kontekście. Powinny dodatkowo umożliwić optymalne korzystanie z naszej strony internetowej. Dane te są gromadzone wyłącznie w anonimowej i opartej na pseudonimach formie. Przeglądarkę internetową można ustawić tak, aby nie zapisywała plików cookies lub usuwała poprzednio zapisane pliki.

Zakres gromadzenia i przechowywania danych

Ogólnie mówiąc, do korzystania z naszej strony internetowej nie jest konieczne podawanie danych osobowych. Jednak w celu świadczenia usług możemy poprosić o podanie danych osobowych, jeśli będą one potrzebne. Dotyczy to zarówno przesyłania materiałów informacyjnych lub zamawiania towarów, jak i odpowiedzi na indywidualne pytania.

W przypadku korzystania z naszych usług lub odbioru naszych towarów gromadzimy i przechowujemy dane osobowe tylko w zakresie koniecznym do świadczenia usługi lub wypełnienia umowy. W tym celu konieczne może być udostępnienie danych osobowych firmom, które są zaangażowane w świadczenie usług lub wypełnianie umowy. Są to np. firmy transportowe lub firmy świadczące inne usługi.

Po wypełnieniu umowy dane są blokowane oraz usuwane, zgodnie z przepisami dotyczącymi podatków i handlu, o ile nie udzielono wyraźnie zgody na zastosowanie dodatkowej metody przetwarzania danych.

W przypadku subskrybowania naszego newslettera drogą mailową będziemy wykorzystywać podany adres e-mail we własnych celach reklamowych w okresie obowiązywania umowy do momentu rezygnacji z subskrypcji newslettera.

Gromadzenie danych poprzez Google Analytics

Nasza strona internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych w sieci. Google Analytics firmy Google inc. wykorzystuje tzw. pliki „cookies”. Osiągane jest to poprzez pliki tekstowe zapisywane na komputerze, co umożliwia analizę sposobu wykorzystania strony internetowej. Rodzaj gromadzonych informacji dotyczy np. systemu operacyjnego, przeglądarki, adresu IP, wcześniej odwiedzonej strony internetowej (odnośnik URL) oraz daty i godziny wizyty na stronie internetowej. Informacje generowane przez plik tekstowy dotyczące wykorzystania strony internetowej są przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do określenia sposobu użytkowania strony internetowej w celu generowania raportów na temat aktywności na stronie internetowej dla administratora oraz w celu świadczenia innych usług związanych ze stroną internetową i Internetem. O ile jest to przewidziane w przepisach, lub jeśli strony trzecie przetwarzają te dane w imieniu Google, Google udostępnia te dane stronom trzecim. Użycie to jest anonimowe lub pseudoanonimowe. Więcej informacji znajduje się na stronie Google http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information

Google wykorzystuje pliki DoubleClick DART-Cookie

Użytkownicy mogą wyłączyć stosowanie plików DART-Cookies, przechodząc do warunków ochrony danych sieci reklamowej i sieci reklamowania treści Google.

W przypadku tej czynności żadne dane osobowe nie są zapisywane. Przechowywany jest jedynie adres protokołu internetowego. Informacje te pozwalają stronie internetowej na rozpoznawanie użytkownika w przypadku ponownej wizyty oraz ułatwiają nawigację. Pliki cookies pozwalają na przykład dostosować stronę internetową do zainteresowań lub zapisać hasło, aby nie trzeba było go wpisywać przy każdej wizycie.

Możliwe jest oczywiście korzystanie z naszej strony internetowej bez stosowania plików cookies. W przypadku gdy nie chcesz, aby nasza strona internetowa rozpoznawała Twój komputer podczas przyszłych wizyt, możesz zablokować zapisywanie plików cookies na dysku twardym, wybierając opcję „nie akceptuj plików cookies” w przeglądarce. Szczegółowe informacje na temat tej opcji dla poszczególnych przeglądarek internetowych znajdują się w instrukcjach dla odpowiednich przeglądarek. Wyłączenie plików cookies może jednak spowodować ograniczenie funkcjonalności naszej oferty.

Wykorzystanie danych zgodnie z zastosowaniem

Przestrzegamy polityki wykorzystywania danych zgodnie z zastosowaniem i przechowujemy dane osobowe w celu, w jakim zostały nam udostępnione. Udostępnianie danych osobowych stronom trzecim nie odbywa się bez wyraźnej zgody użytkownika, o ile udostępnienie danych nie jest konieczne do świadczenia usługi lub wypełnienia umowy. Nawet udostępnianie informacji specjalnie do tego upoważnionym państwowym instytucjom następuje wyłącznie w ramach przepisów dotyczących ujawniania informacji lub w przypadku, gdy jesteśmy zmuszeni do ujawnienia informacji na podstawie decyzji sądowej.

Bardzo poważnie traktujemy również ochronę danych wewnątrz firmy. Nasi pracownicy i wykorzystywani przez nas dostawcy usług są zobowiązani do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych.

Ujawnianie i prawo do wycofania

Zapewniamy pełny dostęp do przechowywanych przez nas danych w każdej chwili oraz bez konieczności podawania jakiejkolwiek przyczyny dostępu. W każdej chwili możliwe jest zablokowanie, zmodyfikowanie lub usunięcie przechowywanych przez nas danych. Możliwe jest również wycofanie swojej zgody na gromadzenie danych i ich wykorzystywanie bez konieczności podawania powodu. W tym celu należy skontaktować się z nami pod adresem podanym w danych kontaktowych. Chętnie udzielimy odpowiedzi na pytania związane z informacjami na temat ochrony danych oraz przetwarzania danych osobowych.

Należy pamiętać, że warunki ochrony danych i polityka ich przetwarzania np. przez Google mogą ulegać częstym zmianom. Zaleca się więc, aby posiadać aktualne informacje na temat zmian przepisów i praktyk takich firm jak np. Google.

SITEMAP


O firmie

Portret

Lokalizacje

Organizacja

Usługi

Rozwój produktu

Produkcja

Obsługa posprzedażowa

Źródła

Kariera

Praca w Formel D

Możliwości zatrudnienia

Miejsca pracy

Kontakt