Formel D

Oświadczenie o ochronie danych


Formel D GmbH i Formel K GmbH („Formel D”) bardzo poważnie traktuje ochronę danych osobowych („pbD”) i przestrzega zasad ochrony danych. Dane osobowe na tych stronach internetowych są zbierane tylko w wymaganym zakresie. Zebrane dane nigdy nie są przekazywane stronom trzecim bez wiedzy użytkownika lub występującego powodu prawnego. Poniższe wyjaśnienie zawiera informacje, jakie dane Formel D zbiera do jakiego celu podczas wizyty na stronach internetowych oraz w jaki sposób je wykorzystuje.

Podstawy prawne przetwarzania

Po uzyskaniu zgody na przetwarzanie danych podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych („RODO”).

Dla przetwarzania danych osobowych wymaganych do realizacji umowy, gdzie stroną jest osoba, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również procesów przetwarzania, które są wymagane do realizacji działań przed zawarciem umowy.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu wywiązania się ze zobowiązania prawnego, któremu podlega Formel D, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Jeżeli przetwarzanie odbywa się w celu zachowania prawnie uzasadnionych interesów Formel D, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Usuwanie danych / okres przechowywania

Dane osobowe są usuwane lub blokowane, kiedy nie występuje cel przechowywania. Przechowywanie jest ponadto możliwe, jeżeli zostało to przewidziane przez europejskiego lub krajowego ustawodawcę w rozporządzeniach według prawa europejskiego lub w innych przepisach, którym podlega Formel D lub jedno z przedsiębiorstw powiązanych („przedsiębiorstwo powiązane”) w rozumieniu §§ 15 i nast. ustawy o spółkach akcyjnych. Blokowanie lub usuwanie danych osobowych odbywa się również wtedy, gdy upłynie termin przechowywania wymagany przez wymienione normy, chyba że konieczność dalszego przechowywania danych osobowych występuje ze względu na zawarcie umowy lub realizację umowy.

Kontakt

Formel D daje możliwość zdobywania informacji przez stronę internetową na różne tematy związane z Formel D oraz kontaktowania się. Użytkownik ma możliwość kontaktowania się z Formel D przez formularz kontaktowy, telefon lub ustalenie oddzwonienia. W ramach kontaktu zbierane są dane takie jak nazwisko, adres e-mail i numer telefonu. Są to również dane osobowe. Przetwarzanie tych danych osobowych odbywa się w ramach zgody na podstawie art. 6 ust. lit. a RODO, która jest wymagana do wykonania oferowanej usługi. Dane osobowe są usuwane, kiedy nie są już potrzebne do realizacji umowy lub działań przed zawarciem umowy. Jeżeli zapytanie odnosi się do działań przedsiębiorstw powiązanych lub spółek wykonujących działalność na rzecz Formel D i jest to konieczne do skutecznego rozpatrzenia zapytania, dane osobowe mogą zostać przekazane do takich spółek.

Alternatywnie możliwy jest kontakt przez udostępniony adres e-mail. W takim przypadku przechowywane są dane osobowe użytkownika przekazane w e-mailu.

Pobieranie

Formel D daje możliwość pobierania ze strony internetowej aktualnych informacji prasowych oraz magazynu klientów grupy Formel D. Podczas pobierania przetwarzane są następujące dane osobowe: typ/wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwa i adres URL pobieranego pliku, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz data zapytania serwerowego. W związku z tym Formel D nie ma możliwości odniesienia do określonych osób. Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje. Przechowywanie i przetwarzanie tych danych służy wyłącznie bezpieczeństwu systemu oraz optymalizacji oferty internetowej. Pliki dziennika są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Portal kariery / rekrutacja

Przez stronę główną Formel D istnieje możliwość starania się o przyjęcie do pracy na wolnych stanowiskach lub spontanicznie. Przetwarzane są przy tym następujące kategorie danych: dane kontaktowe, informacje o życiorysie, kwalifikacje, pozostałe informacje (np. wybrana pensja).

Podstawą prawną tego przetwarzania jest zgodna na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, bez której przetwarzanie zgłoszenia nie może się odbywać.

Pliki cookie

Do zbierania lub zapisywania danych stosujemy tak zwane pliki cookie. Pliki cookie to niewielkie pakiety danych, które przeglądarka na nasze żądanie zapisuje w urządzeniu końcowym użytkownika. Nie powodują one tam żadnych szkód. Nie zawierają wirusów i nie umożliwiają bezprawnego wejścia w posiadanie danych. Stosowane są dwa rodzaje plików cookie. Tymczasowe pliki cooki są usuwane automatycznie po zamknięciu przeglądarki (pliki cookie sesyjne). Trwałe pliki cookie mają z kolei dłuższy okres funkcjonowania. Ten rodzaj plików cookie umożliwia rozpoznanie użytkownika po ponownym wejściu na stronę internetową. Pliki cookie umożliwiają śledzenie sposobu korzystania do powyższych celów w odpowiednim zakresie. Mają one też umożliwiać optymalne surfowanie po naszej stronie internetowej. Te dane zbieramy tylko w postaci anonimowej lub pseudonimowej. Można ustawić swoją przeglądarkę internetową tak, aby nasze pliki cookie nie były zapisywane na urządzeniu końcowym lub już zapisane pliki cookie były usuwane. Brak akceptacji plików cookie może spowodować ograniczenia funkcjonowania stron internetowych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Na naszych stronach internetowych mogą być stosowane poniższe pliki cookie:

 • Nazwa: _ga
  Dostawca: google.com
  Okres ważności: 2 lata
  Cel: Stosowany do rozróżniania użytkowników
 • Nazwa: _gid
  Dostawca: google.com
  Okres ważności: 24 godziny
  Cel: Stosowany do rozróżniania użytkowników
 • Nazwa: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f299
  Dostawca: formeld.com
  Okres ważności: 7 dni
  Cel: Zawiera wybrany język strony internetowej
 • Nazwa: 3a3cb397ade05a407f0d792e87f6f290
  Dostawca: formeld.com
  Okres ważności: 7 dni
  Cel: Stosowany do rozpoznawania ustawionego języka strony internetowej

Stosowanie Google Analytics

Na naszej stronie internetowej stosowana jest usługa analizy internetowej Google Analytics firmy Google Inc. Google Analytics wykorzystuje tzw. „cookie”, pliki tekstowe, które są zapisywane na komputerze i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez użytkownika. Informacje wygenerowane przez plik cookie o korzystaniu z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Na niniejszej stronie internetowej stosujemy rozszerzenie kodu „anonymizeIp”, które służy do aktywowania anonimizowania na tej stronie internetowej. W przypadku korzystania z rozszerzenia adres IP jest wcześniej skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach, które podpisały porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Google wykorzystuje te informacje wyłącznie na nasze zlecenie do analizy korzystania ze strony internetowej, w celu opracowania raportów o aktywności na stronie internetowej oraz wykonania na rzecz operatora strony internetowej innych usług związanych z korzystaniem ze strony internetowej oraz z Internetu. Skrócony adres IP przekazany przez przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywanie plików cookie można uniemożliwić przez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki, zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będzie możliwości korzystania w pełnym zakresie ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.

Zbieranie danych przez Google Analytics można również uniemożliwić, klikając na poniższy link . Wstawiony zostaje plik cookie opt-out, który uniemożliwia zbieranie danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej.

Więcej informacji podanych jest we wskazówkach o ochronie danych firmy Google .

Fanpage na Facebooku

Poniższe informacje opisują dokładniejsze, szczególne fakty dotyczące przetwarzania danych na temat korzystania lub działania naszego fanpage'a na Facebooku.

 • Cele i podstawa prawna przetwarzania danych
  Korzystamy z Facebooka, aby zwrócić większą uwagę na nasze własne oferty i pozostać w kontakcie z naszymi klientami. Facebook jest internetową platformą spółki Facebook Ireland Limited, z siedzibą w Irlandii, która została stworzona do prowadzenia sieci społecznościowej. Po utworzeniu strony na platformie Facebook, przetwarzamy następujące dane statystyczne użytkowników:
  • Aktywność i interakcja na stronie (całkowita liczba osób, które weszły w interakcję ze stroną, z podziałem na interakcje typu „Lubię to” lub interakcje na stronie, liczbę rekomendacji dotyczących strony, liczba kliknięć na informacje kontaktowe oraz przycisk wezwania do działania na stronie.)
  • Zasięg postów (całkowita liczba osób, które obejrzały stronę i posty)
  • Podgląd strony (liczba osób, które wskazały myszką na nazwę strony lub zdjęcie profilowe, aby zobaczyć podgląd zawartości strony.)
  • Odwiedziny (odsłony stron i zakładek, liczba odwiedzin ze strony internetowej poza Facebookiem.)
  • Interakcje z filmami wideo (liczba odsłon najczęściej oglądanych filmów wideo przez co najmniej 3 sekundy na stronie internetowej) Informacje o użytkownikach (informacje o osobach, które lubią tę stronę: płeć, wiek, miejsce zamieszkania i język; wskazywanie osób, dla których w ciągu ostatnich 28 dni zostały utworzone określone posty, wskazywanie osób, które zaznaczyły posty przez „Lubię to”, skomentowały je lub udostępniły, albo wchodziły w interakcje na stronie).
  Statystyki te są generowane i udostępniane przez Facebook. Jako operator fanpage'u nie mamy wpływu na ich tworzenie i wyświetlanie. Nie możemy wyłączyć tej funkcji i zapobiec generowaniu oraz przetwarzaniu danych. W ramach korzystania ze Statystyk grup odbiorców Facebooka jesteśmy wspólnie z Facebookiem odpowiedzialni za przetwarzanie danych na fanpage'ach Facebooka zgodnie z Art. 26 RODO. Poprzez zmianę Warunków korzystania z Facebooka z dnia 11.09.2018, Facebook zgadza się przejąć główną odpowiedzialność w ramach RODO za przetwarzanie danych Statystyk grup odbiorców. Więcej informacji na temat podziału praw pomiędzy Facebookiem a przedsiębiorstwem można znaleźć na stronie:
  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

  Więcej szczegółów na temat Statystyk grup odbiorców Facebooka można znaleźć tutaj:
  https://www.facebook.com/help/pages/insights.
  Poniżej znajduje się ogólny opis tego, w jaki sposób Facebook przetwarza zebrane dane i na jakie dane ma to wpływ: https://www.facebook.com/about/privacy .
  Polityka prywatności kliknij na poniższy link:
  https://www.facebook.com/full_data_use_policy .

  Jeśli jesteś zalogowany na Facebooku, Facebook może przechowywać dalsze dane na temat Twojego zachowania podczas surfowania. Można ograniczyć te informacje, wylogowując się z Facebooka. Więcej informacji można znaleźć tutaj:
  https://www.facebook.com/about/privacy
  Wykorzystujemy statystyki dostarczane przez Facebook, aby uczynić treści bardziej atrakcyjnymi i skutecznymi. Na przykład, rozdział według wieku i płci jest używany dla poprawnego tytułowania, a preferowane godziny odwiedzin użytkowników są wykorzystywane do optymalnego pod względem czasowym planowania zamieszczonych wpisów. Dzięki informacjom o typie urządzeń końcowych używanych przez odwiedzających, treści mogą być wizualnie i kształtowo dostosowane do danego urządzenia. Opisane przetwarzanie danych odbywa się ze względu na istniejący uzasadniony interes Formel D GmbH zgodnie z art. 6 I f) RODO.

  Uzasadniony interes
  Przetwarzamy Twoje dane w kontekście uzasadnionego interesu w celu:
  • zapewnienia kanału komunikacji i reklamy własnych produktów i usług
  • Facebook wykorzystuje tzw. cookies - małe pliki tekstowe, które są przechowywane na różnych urządzeniach końcowych użytkowników - do przechowywania i dalszego przetwarzania tych informacji.
  Jeśli użytkownicy mają profil na Facebooku i są do niego zalogowani, przechowywanie i analiza odbywa się również na różnych urządzeniach. Takie przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z zasadą minimalizacji danych oraz, w miarę możliwości, w formie pseudonimizowanej i/lub zagregowanej.

  Kategorie odbiorców
  • Jednostki wewnętrzne, np. do udostępniania treści strony
  • Facebook, jako operator platformy, zbiera informacje o Twoich użytkownikach i informacje związane z usługami Facebooka. Informacje takie mogą obejmować informacje o tym, które produkty Facebooka są używane, jakie rodzaje treści są przeglądane i z kim odbywa się interakcja. Informacje te są wykorzystywane m.in. do celów reklamowych, do udostępniania, personalizacji i ulepszania produktów, udostępniania pomiarów, analiz i innych usług korporacyjnych. Podczas korzystania z fanpage'a na Facebooku, prosimy również zapoznać się z polityką prywatności Facebook Inc. pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/ .

  Przekazywanie do państw trzecich
  Facebook Inc. ma siedzibę w USA. Jako operator fanpage'a na Facebooku nie możemy wykluczyć przesyłania i dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. Facebook Inc. poddał się postanowieniom Tarczy prywatności UE-USA w celu zachowania przetwarzania danych zgodnego z zasadami ochrony danych w rozumieniu rozporządzenia o ochronie danych osobowych: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

  Czas przechowywania danych
  Dane z analizy korzystania są przechowywane przez nas w formie pseudonimizowanej przez maksymalnie 28 dni. Czas, przez jaki Facebook przechowuje Twoje dane nie jest obecnie znany.

  Zgoda i cofnięcie zgody
  W każdej chwili można sprzeciwić się przetwarzaniu danych na Facebooku poprzez rezygnację z subskrypcji naszej strony na Facebooku (poprzez wybranie funkcji „Nie lubię tej strony” i/lub „Nie subskrybuję już tej strony”, można odłączyć swój profil użytkownika od naszego fanpage'a). Możliwość sprzeciwienia się poszczególnym - wspomnianym powyżej - operacjom przetwarzania danych można znaleźć tutaj:
  https://www.facebook.com/settings?tab=ads
  http://www.youronlinechoices.com

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej

Podczas każdego dostępu do stron internetowych Formel D automatycznie zostają zapisane tymczasowo informacje przekazywane przez przeglądarkę. W utworzonym pliku protokołu zapisany jest typ/wersja przeglądarki, stosowany system operacyjny, nazwa i adres URL pobieranego pliku, adres URL miejsca odniesienia (poprzednio odwiedzana strona), nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp (adres IP) oraz data i godzina zapytania serwerowego. W związku z tym Formel D nie ma możliwości odniesienia do określonych osób. Powiązanie tych danych z innymi źródłami danych nie następuje. Przechowywanie i przetwarzanie tych danych służy wyłącznie bezpieczeństwu systemu oraz optymalizacji oferty internetowej. Pliki dziennika są usuwane najpóźniej po siedmiu dniach.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przy zastosowaniu plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Bezpieczeństwo

Za bezpieczeństwo danych przekazywanych w Internecie Formel D nie ponosi odpowiedzialności. Powiadomienia przez e-mail nie są szyfrowane. Nie można więc wykluczyć, że dowiedzą się o nich strony trzecie. Dlatego zaleca się przesyłanie informacji poufnych wyłącznie pocztą.

Administrator

Administratorem w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych jest:

Formel D GmbH i
Formel K GmbH
Hunsrückstr. 1
53842 Troisdorf
Niemcy
E-mail: info@formeld.com
Tel.: +49 2241 996-0

Prawa osoby, której dane dotyczą

W przypadku przetwarzania danych osobowych użytkownik jest osobą, której dane dotyczą w rozumieniu RODO i przysługują mu opisane dalej prawa wobec nas. Swoje żądania należy zasadniczo kierować do ww. administratora.

Dostęp: Użytkownik ma prawo do otrzymania w od nas w każdej chwili bezpłatnej informacji oraz potwierdzenia zapisanych danych osobowych dotyczących jego osoby, a także otrzymania kopii tych danych.

Sprostowanie: Użytkownik ma prawo do sprostowania i/lub uzupełnienia przetwarzanych jego danych osobowych, jeżeli są one nieprawidłowe lub niepełne.

Ograniczenie przetwarzania: Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania, jeżeli występuje jeden z poniższych warunków:

 • Prawidłowość danych osobowych jest przez niego podważana w okresie, który umożliwia nam sprawdzenie prawidłowości danych osobowych.
 • Przetwarzanie odbywa się niezgodnie z prawem, użytkownik nie zgadza się na usunięcie danych osobowych i żąda zamiast tego ograniczenia korzystania z danych osobowych.
 • Nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale użytkownik potrzebuje ich do ustalenia, dochodzenia bądź ochrony roszczeń.
 • Użytkownik może złożyć sprzeciw wobec przetwarzania na podst. art. 21 ust. 1 RODO i jeszcze nie wiadomo, czy nasze uzasadnione powody mają nadrzędny charakter nad jego powodami.

Usuwanie: Użytkownik ma prawo do niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, jeżeli występuje jeden z poniższych powodów, a przetwarzanie nie jest konieczne:

 • Dane osobowe były zbierane do takich celów lub przetwarzane w inny sposób, dla którego nie są już potrzebne.
 • Użytkownik wycofuje zgodę, która była podstawą przetwarzania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Użytkownik na podstawie art. 21 ust. 1 RODO wnosi sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne uzasadnione powody dla przetwarzania lub użytkownik składa sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ust. 2 RODO.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest konieczne do wywiązania się ze zobowiązania prawnego na podstawie prawa unijnego lub prawa państw członkowskich, któremu podlegamy.
 • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do oferowanych usług społeczeństwa informacyjnego na podstawie art. 8 ust. 1 RODO.

Przekazywanie danych: Użytkownik ma prawo do otrzymania dotyczących go danych osobowych, które nam udostępnił, w strukturalnym, powszechnie stosowanym i odczytywanym maszynowo formacie. Ponadto użytkownik ma prawo do zlecenia nam przekazania tych danych innemu administratorowi bez utrudnień. Korzystając z tego prawa użytkownika ma ponadto prawo do zlecenia przekazania dotyczących go danych osobowych bezpośrednio przez nas innemu administratorowi, o ile jest to wykonalne technicznie. Nie można przy tym naruszać swobód i praw innych osób.

Sprzeciw: Użytkownik ma prawo do złożenia w każdej chwili sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, które odbywa się „tylko” na podstawie prawnie uzasadnionych interesów naszych lub stron trzecich (art. 6 ust. 1 lit. d RODO). W przypadku sprzeciwu nie przetwarzamy dłużej danych osobowych, chyba że wykazano, iż niezbędne z punktu widzenia ochrony powody do przetwarzania, mają charakter nadrzędny nad interesami, prawami i swobodami użytkownika lub jeżeli przetwarzanie służy ustaleniu, dochodzeniu bądź ochronie roszczeń.

Wycofanie zgody: Użytkownik ma prawo do wycofania w każdej chwili oświadczenia zgody w zakresie prawa o ochronie danych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody do momentu wycofania.

W celu skorzystania ze swoich praw należy zasadniczo zwrócić się do ww. administratora, ponieważ prawa użytkownika są realizowane również tam. Użytkownik może się oczywiście zgłosić też do inspektora ochrony danych osobowych, zwłaszcza wtedy, gdy sprawa wymaga większej poufności:

Formel D
Datenschutzbeauftragter/Inspektor ochrony danych osobowych
c / o migosens GmbH
Wiesenstr. 35
45473 Mülheim an der Ruhr
Deutschland/Niemcy
E-mail:
dsb-formelD@dsb24.net
dsb-formelK@dsb24.net

Prawdo do zażalenia w organie nadzoru

Bez uszczerbku dla innego prawno-administracyjnego lub sądowego środka zaskarżenia użytkownikowi przysługuje prawo do zażalenia w organie nadzoru, w szczególności w państwie członkowskim miejsca pobytu, miejsca pracy lub miejsca przypuszczalnego naruszenia, jeżeli użytkownik jest zdania, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza zasady RODO.

SITEMAP


O firmie

Portret

Lokalizacje

Organizacja

Usługi

Rozwój produktu

Produkcja

Obsługa posprzedażowa

Źródła

Kariera

Praca w Formel D

Możliwości zatrudnienia

Miejsca pracy

Kontakt