Formel D

Zgodność

Firma Formel D opracowała kulturę korporacyjną, która oparta jest na otwartości, szczerości, uczciwości i chęci ponoszenia odpowiedzialności. Zdefiniowaliśmy nasze wytyczne korporacyjne zgodnie z tymi wartościami.

Jako międzynarodowe przedsiębiorstwo działające w branży usług dla motoryzacji musimy znać i stosować wiele regulacji prawnych w Niemczech i za granicą. Przestrzegamy też naszych zasad korporacyjnych i norm etycznych w kontaktach ze współpracownikami, przełożonymi i klientami. Obejmują one Przepisy dotyczące zgodności Formel D, Kodeks postępowania oraz Wytyczne antykorupcyjne.

Formel D dostosowuje się do norm prawnych

W odniesieniu do Przepisów dotyczących zgodności Formel D dostosowuje się do odpowiednich norm prawnych. Razem walczymy z korupcją i nieuczciwą konkurencją. We współpracy z naszymi klientami skupiamy się w szczególności na następujących obszarach:

  • Prezenty lub przysługi
  • Zaproszenia do restauracji lub na wydarzenia
  • Korzystne relacje biznesowe
  • Poufność
  • Prywatne przedsiębiorstwa
  • Spożywanie alkoholu i narkotyków jest zabronione

Formel D chroni integralność

Oczekujemy od odpowiedzialnych organów i pracowników prawidłowego postępowania podczas codziennej działalności. Integralność jest niezbędnym elementem, aby utrzymać reputację i sukces ekonomiczny działającego globalnie przedsiębiorstwa.

Formel D nie zgadza się na korupcję

Zabraniamy każdego rodzaju korupcji oraz odrzucamy postępowanie niezgodne z przepisami. Co więcej, oczekujemy od naszych odpowiedzialnych organów i pracowników nieuczestniczenia w jakichkolwiek działaniach związanych z korupcją lub innymi niezgodnymi z prawem praktykami.

Zgodność – Raportowanie

Oczekujemy od naszych pracowników i partnerów biznesowych aktywnego zaangażowania w przestrzeganie przepisów dot. zgodności i zgłaszania wszelkich oznak możliwego złamania przepisów.

Infolinia EXPOLINK
+44 1249 661808 (podlega opłatom)

Zewnętrzny portal EXPOLINK

Wiadomości e-mail na adres: report@expolink.co.uk

Dyrektor ds. zgodności
Grupa Formel D
Telefon: +49 22 41 / 996-108
Adres e-mail: compliance@formeld.com

Szczegóły można znaleźć tutaj.

Kodeks postępowania Grupy Formel D

PDF (270,05 KB)

SITEMAP


O firmie

Portret

Lokalizacje

Organizacja

Usługi

Rozwój produktu

Produkcja

Obsługa posprzedażowa

Źródła

Kariera

Praca w Formel D

Możliwości zatrudnienia

Miejsca pracy

Kontakt